dimarts, 24 de gener de 2017

Són importants les vacunes?


Darrerament existeix polèmica en relació als beneficis i inconvenients de la vacunació, així que seria interessant informar-nos d'una manera més profunda en relació a aquesta qüestió per tal de ser més crítics i poder prendre les nostres pròpies decisions.

Consulteu els diferents enllaços (vídeo, article i calendari) en relació a aquest tema i, posteriorment, realitzeu les activitats que s'exposen al final.Muere el niño de seis años enfermo de difteria en Olot

1. Què és una vacuna?
2. Quins beneficis i quins inconvenients presenten les vacunes?
3. Reflexioneu sobre la validesa o la rigurositat de la informació que trobeu a la xarxa en relació a aquesta qüestió a partir de l'anàlisi de diferents fonts d'informació.

diumenge, 15 de gener de 2017

Medicina alternativa

Sovint sentim parlar de les anomenades medicines alternatives, encara que generalment no sabem exactament de què tracten ni en què es basen. Intentem aprofundir el nostre coneixement en aquest camp a través de les següents activitats: 

1. Què s'entén per medicina alternativa?
2. Esmenteu diferents exemples de pràctiques o tècniques que s'incloguin dins d'aquest concepte.
3. Cerqueu arguments a favor i en contra d'aquest tipus de medicines. 
4. Cercau en parella informació en relació a un exemple concret de medicina alternativa, elaboreu-ne una presentació i exposeu-la a la resta de la classe el dia que indiqui la professora. 

Exploracions complementàries

Tomografia axial computeritzada (TAC o escàner):

Ressonància magnètica i radiografia:

Ecografia:

Colonoscòpia (tècnica endoscòpica):

Vídeo: Biòpsia endometrial
Vídeo: Amniocentesi