divendres, 20 d’octubre de 2017

Tipus de vores o límits entre plaques tectòniques


Teoria de la tectònica de plaques

En aquest enllaç teniu informació completa per a comprendre la teoria de la tectònica de plaques.

Tot seguit un vídeo per a visualitzar com s'expandeixen els fons oceànics...

 

                                      

Mapa de l'edat dels fons oceànics

I aquí el mapa de plaques tectòniques o litosfèriques!


dissabte, 14 d’octubre de 2017

Activitat 4. Els terratrèmols més mortífers

Consultau aquest article sobre els terratrèmols més importants que han tingut lloc al món des de l'any 1900 i responeu les següents preguntes:

1. Què són els terratrèmols i per quins motius es produeixen?
2. Què són la magnitud d'un terratrèmol la seva intensitat i com es mesuren?
3. El nombre de morts causades per un terratrèmol és proporcional a la seva magnitud? Per què?
4. Quins són els 4 terratrèmols més mortífers que han tingut lloc al món des del 1900?
5. Quants terratrèmols amb més de 1.000 morts hi ha hagut a Iran i al Japó des del 1900? 
6. Quins són els 3 terratrèmols amb major magnitud registrada?

Ara, consultau el següent enllaç i responeu les darreres preguntes:


7. Quants terratrèmols han tingut lloc avui (escriu la data del dia) i on s'han produït?
8. Quants terratrèmols amb una magnitud igual o superior a 6 han tingut lloc en els darrers 30 dies?