diumenge, 21 de maig de 2017

La clonació terapèutica i les cèl.lules mareLa clonació reproductiva
La teràpia gènica

Els transgènics

Els organismes transgènics han suposat una revolució biotecnològica, especialment en els camps de l'agricultura i la ramaderia, tot i que no estan lliures de polèmica. Així que anem a investigar una mica sobre aquest tema realitzant les següents activitats:

1. Què són els organismes transgènics?
2. Feu un llistat d'aliments transgènics que existeixen actualment (mínim 10).
3. Exposau els arguments que existeixen amb base científica a favor i en contra dels aliments transgènics.
4. Formeu-vos la vostra pròpia opinió sobre aquests aliments i debatim sobre aquesta qüestió a classe.

dimarts, 9 de maig de 2017

La biotecnologia

Ara que ja coneixem la bases de la genètica i de la seva expressió, podem anar un pas més enllà i introduir-nos en el camp de la manipulació genètica.
Començau veient aquest vídeo i contestau les preguntes que s'exposen a continuació:

1. Què és la biotecnologia i en quins camps presenta aplicacions?
2. Què és l'enginyeria genètica?
3. Què és l'ADN recombinant i quines són les eines que s'utilitzen per a obtenir-lo?
4. Cerca almenys 6 exemples de productes biotecnològics i explica la seva utilitat.
5. Què és la PCR? Cerca alguna imatge, figura, esquema, infografia, etc. que representi aquest procés.
5. Accediu a aquest enllaç, escolliu un dels articles que publica sobre productes biotecnològics que sigui del vostre interès i feu-ne un resum, així com una reflexió personal.

diumenge, 23 d’abril de 2017

Una mica més de genètica...

Ja per acabar aquest tema, podeu respondre les següents preguntes:

1. Quants gens constitueixen aproximadament el genoma humà?
2. Quina relació existeix entre la mida del genoma d'una espècie (número de gens) i la seva complexitat? 
3. Explica la diferència entre els conceptes de gen, exó i intró.
4. Què és l'ADN escombraries i quin és la seva funció?
5. Què és la genètica del desenvolupament? 
6. Com pot ser que a partir del mateix zigot apareguin cèl.lules tan diferents com una neurona o un hepatòcit si comparteixen el mateix ADN?
7. Què són els gens homeòtics?
8. Què és l'epigenètica i per què és important?


diumenge, 26 de març de 2017

Com crear una infografia?

La següent tasca que realitzarem consisteix en l'elaboració d'una INFOGRAFIA amb l'eina PIKTOCHART

Els continguts bàsics d'aquesta infografia han de ser els següents: 
- Composició i estructura de l'ADN.
- Duplicació/replicació de l'ADN.
- Expressió de la informació genètica: transcripció i traducció.
- El codi genètic.

Podeu utilitzar com a guia la informació que teniu disponible al llibre de text, així com qualsevol altra procedent de la xarxa. La informació ha de ser precisa i entenedora, així com també visual i atractiva.

A continuació teniu un tutorial que us pot ser d'ajuda per a l´ús de Piktochart: 

dijous, 23 de març de 2017

Avenços en el camp de la genètica

Aquí teniu dos documentals molt interessants sobre nous avenços i descobriments en el camp de la genètica.


dimarts, 7 de març de 2017

Genètica Mendeliana

VÍDEO: Primer i segon grup d'experiments de Mendel


El genoma i la salut

Llegiu el següent article i contestau les preguntes:

¿Puede un análisis de ADN predecir que este bebé tendrá un infarto a los 50?

Preguntes
1. Què és el Projecte Genoma Humà?
2. Quina utilitat pot tenir per a la salut de les persones la seqüenciació del genoma humà?
3. Són útils els "kits" d'anàlisi d'ADN antiobesitat? Per què?
4. En què consisteix la teràpia gènica?
5. Existeixen molts productes de teràpia gènica en el mercat? Per què?
6. Feu una reflexió personal sobre la polèmica que es planteja al final de l'article.

diumenge, 19 de febrer de 2017

Òrgans artificials

Ja per acabar aquest tema, cercau un article sobre exemples d'òrgans artificials, així com de les noves tècniques aplicades per  a la creació d'òrgans i teixits.

Tot seguit teniu un article en relació a aquesta qüestió a títol d'exemple:
Article: Òrgans in vitro i impressores 3D

dimarts, 24 de gener de 2017

Són importants les vacunes?


Darrerament existeix polèmica en relació als beneficis i inconvenients de la vacunació, així que seria interessant informar-nos d'una manera més profunda en relació a aquesta qüestió per tal de ser més crítics i poder prendre les nostres pròpies decisions.

Consulteu els diferents enllaços (vídeo, article i calendari) en relació a aquest tema i, posteriorment, realitzeu les activitats que s'exposen al final.Muere el niño de seis años enfermo de difteria en Olot

1. Què és una vacuna?
2. Quins beneficis i quins inconvenients presenten les vacunes?
3. Reflexioneu sobre la validesa o la rigurositat de la informació que trobeu a la xarxa en relació a aquesta qüestió a partir de l'anàlisi de diferents fonts d'informació.

diumenge, 15 de gener de 2017

Medicina alternativa

Sovint sentim parlar de les anomenades medicines alternatives, encara que generalment no sabem exactament de què tracten ni en què es basen. Intentem aprofundir el nostre coneixement en aquest camp a través de les següents activitats: 

1. Què s'entén per medicina alternativa?
2. Esmenteu diferents exemples de pràctiques o tècniques que s'incloguin dins d'aquest concepte.
3. Cerqueu arguments a favor i en contra d'aquest tipus de medicines. 
4. Cercau en parella informació en relació a un exemple concret de medicina alternativa, elaboreu-ne una presentació i exposeu-la a la resta de la classe el dia que indiqui la professora. 

Exploracions complementàries

Tomografia axial computeritzada (TAC o escàner):

Ressonància magnètica i radiografia:

Ecografia:

Colonoscòpia (tècnica endoscòpica):

Vídeo: Biòpsia endometrial
Vídeo: Amniocentesi