divendres, 20 d’octubre de 2017

Tipus de vores o límits entre plaques tectòniques


Teoria de la tectònica de plaques

En aquest enllaç teniu informació completa per a comprendre la teoria de la tectònica de plaques.

Tot seguit un vídeo per a visualitzar com s'expandeixen els fons oceànics...

 

                                      

Mapa de l'edat dels fons oceànics

I aquí el mapa de plaques tectòniques o litosfèriques!


dissabte, 14 d’octubre de 2017

Activitat 4. Els terratrèmols més mortífers

Consultau aquest article sobre els terratrèmols més importants que han tingut lloc al món des de l'any 1900 i responeu les següents preguntes:

1. Què són els terratrèmols i per quins motius es produeixen?
2. Què són la magnitud d'un terratrèmol la seva intensitat i com es mesuren?
3. El nombre de morts causades per un terratrèmol és proporcional a la seva magnitud? Per què?
4. Quins són els 4 terratrèmols més mortífers que han tingut lloc al món des del 1900?
5. Quants terratrèmols amb més de 1.000 morts hi ha hagut a Iran i al Japó des del 1900? 
6. Quins són els 3 terratrèmols amb major magnitud registrada?

Ara, consultau el següent enllaç i responeu les darreres preguntes:


7. Quants terratrèmols han tingut lloc avui (escriu la data del dia) i on s'han produït?
8. Quants terratrèmols amb una magnitud igual o superior a 6 han tingut lloc en els darrers 30 dies?dimarts, 3 d’octubre de 2017

Activitat 3. Alfred Wegener i la teoria de la deriva continental

En la pròxima activitat heu d'elaborar una presentació que inclogui un resum de la biografia d'Alfred Wegener, una explicació de la seva teoria de la deriva continental i de les proves que va presentar per a recolzar-la.
Per fer la presentació podeu fer servir l'eina que més us agradi. En el següent ENLLAÇ teniu una notícia on es presenten algunes eines per a crear presentacions online que us poden ser d'ajuda.

dimarts, 26 de setembre de 2017

Activitat 2. Emissió de gasos d'efecte hivernacle a Espanya

Consultau aquesta NOTÍCIA en relació a les darrers dades sobre emissió de CO2 per part d'Espanya i contestau les següents preguntes consultant les fonts que siguin necessàries:


1. Què és l'efecte hivernacle?
2. Quins són els principals gasos que el provoquen i de quina forma es generen? 
3. Què és l'Observatori de Sostenibilitat i quina és la seva funció?
4. Què és el protocol de Kyoto i què són els drets d'emissió?
5. Com ha evolucionat l'emissió de CO2 a Espanya des del 1990?
6. Com s'expliquen les dades d'emissió de CO2 que presenta Espanya en el 2016?
7. Realitzau una breu reflexió sobre el futur dEspanya en relació a l'emissió de CO2.

dimecres, 20 de setembre de 2017

L'atmosfera és dinàmica

Composició química de l'atmosfera actual    Evolució de la composició de l'atmosfera     
         

L'efecte hivernacleEls vents 

dimarts, 12 de setembre de 2017

Presentació de l'assignatura

A l'enllaç que es presenta a continuació podeu consultar la presentació de l'assignatura, amb els continguts, la temporalització i els criteris de qualificació.