diumenge, 21 de maig de 2017

La clonació terapèutica i les cèl.lules mareLa clonació reproductiva
La teràpia gènica

Els transgènics

Els organismes transgènics han suposat una revolució biotecnològica, especialment en els camps de l'agricultura i la ramaderia, tot i que no estan lliures de polèmica. Així que anem a investigar una mica sobre aquest tema realitzant les següents activitats:

1. Què són els organismes transgènics?
2. Feu un llistat d'aliments transgènics que existeixen actualment (mínim 10).
3. Exposau els arguments que existeixen amb base científica a favor i en contra dels aliments transgènics.
4. Formeu-vos la vostra pròpia opinió sobre aquests aliments i debatim sobre aquesta qüestió a classe.

dimarts, 9 de maig de 2017

La biotecnologia

Ara que ja coneixem la bases de la genètica i de la seva expressió, podem anar un pas més enllà i introduir-nos en el camp de la manipulació genètica.
Començau veient aquest vídeo i contestau les preguntes que s'exposen a continuació:

1. Què és la biotecnologia i en quins camps presenta aplicacions?
2. Què és l'enginyeria genètica?
3. Què és l'ADN recombinant i quines són les eines que s'utilitzen per a obtenir-lo?
4. Cerca almenys 6 exemples de productes biotecnològics i explica la seva utilitat.
5. Què és la PCR? Cerca alguna imatge, figura, esquema, infografia, etc. que representi aquest procés.
5. Accediu a aquest enllaç, escolliu un dels articles que publica sobre productes biotecnològics que sigui del vostre interès i feu-ne un resum, així com una reflexió personal.